Marketingová analýza

  • Máte data, ale nevíte, co z nich vyplývá?
  • Jaká bude rentabilita Vaše sortimentu?
  • Potřebujete vysvětlit souvislosti?
  • Chcete pochopit potřeby zákazníků: vznik a ovlivnění?
  • Jak se bude vyvíjet demografie, politika, ekonomika?
  • Jaké jsou a budou trendy na vašem trhu? 

Spustili jsme nové bezkontaktní výzkumy

 

Poptat marketingovou analýzu

√ Ideální pro firmy, jež potřebují vyhodnotit, analyzovat již získané informace.

 

Jsme 20 let na trhu. Realizujeme marketingové analýzy po celé EU. Poznejte rozdíl v kvalitě zpracování analýzy a doporučení.

Více informací: 

tomek@neubertmarketing.cz

+420 739 204 230


Nejčastěji poskytované typy a metody analýz:

 

 1.    Analýza SWOT

Jedná se o službu, která souhrnně posoudí příležitosti, hrozby , silné a slabé stránky. Součástí analýzy SWOT u NEUBERT marketing je i návrhové opatření, které doporučuje nutné změny.

Schéma analýzy SWOT:


 2.    Analýza externích dat

Jedná se o službu, která odborným pohled posoudí informace, data,  které firma neřídí, ale které ji bezprostředně ovlivňují.

 

Nejčastěji poskytujeme tyto externí analýzy:

 

2.1. Analýza okolního prostředí : Posuzuje, vyvozuje závěry a určuje příležitosti a hrozby. Posuzuje velikost trhu, jeho vývoj, cílové skupiny, zákazníky, potřeby zákazníků, identifikuje hlavní a vedlejší konkurenci, posuzuje strategie konkurentů, posuzuje dostupnost klíčových zdrojů pro firmu atd..

2.2. Analýza makroprostředí: Posuzuje vývoj demografie, její vliv na podnikání firmy, hodnotí ekonomický vývoj na trzích, kde se firma pohybuje, technologii, životní prostředí, politické limity, společenské a kulturní prostředí. Navrhuje, jak by na tyto příležitosti a hrozby měla firma reagovat.

2.3. Analýza konkurence: hodnotí současnou velikost a odhaduje cíle a strategie konkurentů, sortimentní nabídku konkurence ve srovnání s nabídkou firmy, posuzuje ceny konkurence i cenovou politiky ( tj. slevy, akce apod.), hodnotí komunikační aktivity ( reklama, propagace), stanovuje tržní podíly dnes i scénář do budoucna.

 

Poznámka : V rámci externích analýz poskytujeme dalších 26 metod a typů postupů, které zde nejsou popsány. Zeptejte se na ně nebo zadejte, co potřebujete posoudit ZDE

 

 3.  Analýza interních dat

Jedná se o službu, která nezávislým pohled posoudí informace, které jsou k dispozici uvnitř vaší firmy. Každá analýza se provádí podle odborného modelu, postupu a případně výpočtu. Níže jsou uvedené příkladové interní analýzy a jejich výstupy

 

Nejčastěji poskytujeme tyto interní analýzy:

 

3.1.  Analýza marketingového mixu, též marketingového prostředí : Posuzuje nastavení marketingového mixu, tj. produkty, ceny, distribuci, reklamu, prodejní síly. Výsledkem je závěry, kde jsou nejslabší místa a doporučení, jak tyto slabiny odstranit, jaké aktivity nové zavést.

 

3.2. Analýza firemní organizace: Tato analýza přináší pohled na optimalizaci lidských zdrojů co do velikosti, výkonnosti, využitelnosti. Řeší nastavení pravomoci, zodpovědnost, interní komunikační cesty, plánování, motivaci a další. Výsledkem je doporučení formální struktury a aktivit posilujících účinnou spolupráci.

 

3.3. Analýza úspěšnosti sortimentní nabídky: jedná se o analýzu, které posuzuje, zda se ve firmě uplatňuje rentabilita hloubky a šířky produktové nabídky.

 

3.4. Analýza struktury sortimentu podle ABC : tato metodika ve výstupu ukazuje výkonnost jednotlivých sortimentních řad a položek. Doporučuje jejich podporu nebo obměnu.

 

3.5. Analýza prodeje podle sortimentu : cílem je zjistit dlouhodobý vývoj sortimentu a predikovat budoucnost v rámci produktové nabídky.

 

3.6. Struktura zákazníků podle ABC: cílem je zjistit důležitost zákazníků nejen z pohledu jejich současných tržeb, ale i potenciálu. Nastavit přístup, péči o zákazníky dle jejich kategorizace.

 

Poznámka : V rámci interních analýz poskytujeme dalších 31 metod a typů postupů.

 

Máte dotaz k marketingové analýze? Zeptejte se zde  → ZDE 

 

Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít