Co je např. nutné pochopit při získávání zákazníka

13.03.2012

Podle posledních informací téměř 2/5 Čechů, jež jsou svobodní, rozvedení a ovdovělí chtějí v budoucnu vstoupit do manželství (39 %), ovšem na druhé straně negativní odpověď uvedlo v této souvislosti 35 % osob. Poměrně významný podíl též tvoří lidé, kteří neví, jak se k této životní události postavit (26 %).

manzelstvi

Důležité je však pochopit příčiny, proč chtějí nebo naopak nechtějí tito lidé vstupovat do manželství. Mezi nejčastějšími důvody pro se oženit Češi uvádějí, že je to kvůli

  1. Dětem a pod tím založení rodiny
  2. Společenská norma, nutnost
  3. Jistota, spokojenost, klid

Pokud bychom analyzovali tyto důvody, tak první a třetí lze volně vyložit jako STAVBA ZÁZEMÍ, naopak druhý jako SPOLEČENSKÝ STATUS . Každá z těchto názorových skupin při tom jistě vychází ze svých potřeb, případně zkušeností, které tyto potřeby mohou časem měnit. Naopak nejčastějším důvodem, proč se neoženit je

  1. věk a zdravotní stav
  2. svoboda, chce být sám

Opět pokud bychom analyzovali tyto důvody, tak první lze analyzovat jako BEZPEČÍ druhý naopak jako NEZÁVISLOST. Mimochodem např. u věku a zdravotního stavu se nám bude projevovat vyšší podíl lidí v důchodu, lze sledovat dopad Maslowovy hierarchie potřeb v 2 skupině potřeb, bezpečí. Tyto VŠECHNY faktory bychom posléze měli porovnat s 8 skupinami tzv. systému VALS , který nám odhalý hodnoty a životní styl těchto osob na základě tří vertikálních orientací . Orientace na základě principu, statusu, činnosti a horizontální, na základě výše kupní síly.

 

Dále doporučujeme jako nástroje v pochopení použít : 1) Maslowovu hearchii potřeb 2) Analýzy životních stylů – např. VALS nebo AIO 3) Motivační modely a) CAD model b) Hauptův model

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít