Geografické změny - hrozby pro všechny nepřizpůsobivé podnikatele

13.03.2012

Pokud si ČR rozdělíme na jednoduché typizované celky podle hustoty obyvatel , tak zjistíme, že se více než si myslíme mění demografické složení nejen podle jednotlivých let, ale i v jednotlivých místech ČR a to odlišným způsobem života u obyvatel venkova a měst. Preference lidí jsou ovlivňovány i místem pobytu spotřebitele. Jiné preference bude mít spotřebitel například v oblasti volného času obyvatel vesnice a jiné města. Pokud jsme si v minulých MARKETINGOVÝCH TIPECH povídali o celkovém stárnutí obyvatel, tak o venkově, tedy obcích to platí tím více a velkou příčinou je migrace produktivní generace do měst.

Je samozřejmě logické , že největší ochotu změnit své bydliště mají lidé bez rodinných závazků , životní cyklus samostatného mladého jedince je přesně tou cílovou skupinou, která slyší na nové nabídky změny života ( impulsní a módní zboží ) směrem do měst, jelikož si ho jednoduše začíná teprve tvořit a nemá žádné omezení. Dítě se stává základnou pro citové kořeny, proto pokud se podíváme na opačnou stranu, tedy na ty z mladých osob, jež jsou ochotni nebo chtějí zůstat na vesnici , tak jsou to přesně ti , kdo již založili rodinu - více než 50% z nich chce na venkově zůstat, jelikož k němu již něco cítí, vyznávají a chtějí více jistoty a tato hodnota je silnější než odejít jinam, podniknout riziko.

Pokud chceme být přesnější , tak v průměru se v populaci od 25 - 65 let chce z obce odstěhovat 9 % osob ( ano to není mnoho ) , dalších 16 % o tom uvažuje. Ovšem mezi mladými lidmi od 18 - 24 let jsou však tato čísla výrazně vyšší - pokud by jim nic nebránilo, ihned by se odstěhovalo téměř 30 % příslušníků z této věkové kategorie, do budoucna o tom uvažuje dalších 43 %. Nejčastější příčiny odchodu mladých lidí z venkova do měst :

  • Lepší vzdělání
  • Získání lepšího pracovního uplatnění
  • Kvalitnější bydlení
  • Více příležitostí ke kulturnímu a společenskému vyžití

Pokud budeme analyzovat motivační příčinu tohoto stavu, tak ten vychází především z celoevropského trendu , který se dá nazvat jako silný individualismus. Mladí, zejména svobodní jedinci vyznávají tyto teorie:

  1. Chci žít život nejen pro partnera, ale i sám pro sebe
  2. Chci zakládat rodinu, ale bez zapomínání na své potřeby
  3. Přeji si mít finanční stabilitu, (mít pohodlí a komfort)
  4. Přeji si profesní růst
  5. Přeji hodně odpočívat (hlavně cestovat)
  6. Přeji si vlastnit velký a dobře vybavený dům (z hlediska nábytku i technologie)

Silný individualismus navíc ovlivňuje i složení domácností , posiluje klesající počet členů v domácnosti.
Co to pro vás znamená podnikatelé?

V ČR dochází ke geogrefickýcm přesunům obyvatel a na základě toho i měnícím se potřebám. Sami si řekněte, zda-li Vaší současní zákazníci jsou podobným těm, jež jste obsluhovali před 2 nebo 4 lety. Pokud ne, tak se něco stalo a vy bystě měli přijít na to co. Pomoci Vám mohou i níže uvedené postupy.

Tak jednak byste si měli opět udělat alespoň jednoduchou prověrku identifikace cílového segmentu a území , na kterém podnikáte to např. na základě duální kombinatoriky , jež je vlastní metodou NEUBERT marketing & Co., což je závislost dvou vstupních identifikačních znaků s pozdějším porovnáním změny na základy odlišení některého ze základních ovlivňujících znaků.

 

Duální kombinatorika

Cíl: Identifikace zákazníka a jeho přesunu na základě koupěschopné poptávky

Řetězec : (A1,A2,A3) + (B1 + B2) '{ kruhová metoda, časová vzdálenost,ekonometrie] = X

A1 Kdo je Váš současný - tj. zákazník, jež opakovaně kupuje Vaše produkty

A2 Kdo je poprvé nakupující zákazník - tj. zákazník , jež nakupil Váš produkt zcela poprvé

A3 Kdo je potenciální zákazník - tj. zákazník, jež vykazuje znaky potřeby, ale ještě nekoupil

B1 nákupní spádovost * [ rozlišujeme a) vnější nákupní spád b) vnitřní nákupní spád ]

B2 velikost skutečně zájmové lokality

Pro přesnější rozbor změn potřeb na základě geografie doporučujeme : 1) Duální kombinatorika 2) Analýza atraktivity teritoria se zvláštním důrazem na -a) Akční rádius b) dostupnost 3) Případně kompletní analýza geografického prostředí

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít