Stárnutí obyvatel ČR - hrozba i paradoxně vysoká příležitost pro Vaše podnikání.

13.03.2012

Podíl obyvatelstva ČR na celkovém množství současných států EU je 2,3%. Největší podíl a tedy i největší potenciál Německo, Francie,Británie a Itálie. Z tzv. východních států je na tom posléze nejlépe Polsko s 9% podílem.

Českou republiku v posledních letech nejvíce charakterizuje její úbytek vlastních obyvatel, který v konečném důsledku neznamená nic jiného, než chudnutí země. Už v roce 1994 poprvé od druhé světové války zemřelo během tohoto roku v Česku více lidí, než kolik se jich za celý rok stačilo narodit. Populační deficit sice ještě z části stačila zaplnit migrace z okolních zemí, konečná bilance však i přes tento nový potenciál migrantů především ze Slovenska, Německa a Polska zůstala záporná. Od roku 1994 trend vyššího podílu starších osob ve společnosti pokračuje.

Nejstarší lidé jsou v ČR v paradoxně nejprogresivnějších regionech typu Praha a nejmladší v regionech s menším potenciálem.

V poslední době se však začíná pohled na demografickou problematiku přece jenom nepatrně měnit. Děje se tak ale až ve chvíli, kdy se nás začínají některé demografické problémy přímo dotýkat a pomalu se tak setkáváme s tvrdou realitou, která má vliv potažmo na ekonomickou situaci země.

Tento vývoj tedy není otázkou dopadu za několik desetiletí, ale otázkou dopadu ve velmi krátké době v následujících faktorech:

 • prodloužení odchodu do důchodu
 • snížení reálných příjmů u důchodců a celkové snížení bonity starších obyvatel
 • omezení a snížení sociálních dávek
 • tlak na omezení a snížení fixních nákladů státu (očekávání snižování počtu státních zaměstnanců apod.)
 • postupně nižší potenciál v produktivním věku
 • celkově větší tendence obyvatel šetřit nebo ukládat finanční prostředky do dlouhodobých investic typu nemovitost
 • výrazné odlišnosti v životní úrovni jednotlivých kategorií společenských vrstev
 • tlak zaměstnanců na zvýšení mezd

I pro podnikatelský sektor je v současnosti velkým překvapením, že demografický pojem stárnutí a vymírání obyvatelstva pro nás neznamená nic jiného, než výhledové zvýšení hranice odchodu do důchodu až na 70 let a současně s tím i propad výše reálných příjmů budoucích důchodců a výdajové zatížení osob v produktivním věku.

Pesimistické úvahy podnikatelů, zda-li se bude zmenšovat velikost produktivní populace jsou na místě. Za 1Q 2005 přirozený přírůstek, tj schopnost českého obyvatelstva nahradit počet zemřelých počtem živě narozených byl za 1. čtvrtletí o -4947 menší, celkový stav však zachránila vlna nově přistěhovalých +11722 (zejména ze Slovenska), tudíž celkový přírůstek byl + 3136 osob.

Novými cíli pro podnikatelský sektor z marketingového hlediska je hned několik, zde jsou zásadní :

 • postřehnout zvyšující se spotřebitelskou sílu starší populace (kvantitativní faktor), i když velmi málo bonitní skupina (příjem 25-30% průměrných platů)
 • umět nejen identifikovat, ale i pracovat s odlišnými potřebami cílových skupin migrantů (kvalitativní faktor)
 • přizpůsobit se měnícímu se životnímu stylu produktivní populace a to odlišně minimálně v jednotlivých společenských vrstvách

Pro přesnější identifikování nových příležitostí a naopak kompenzaci hrozeb je doporučeno provést analýzu : 1) analýza makroprostředí 2) analýza atraktivity trhu

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít