Marketingový audit

  • Zamýšlíte se nad dlouhodobým rozvojem Vaší firmy?
  • Chcete založit novou firmu?
  • Nedaří se Vaší současné firmě jako dříve?
  • Stagnuje nebo Vám dokonce klesá obrat a zisk?
  • Řešíte rozhodnutí s vysokým stupněm rizika? 

Spustili jsme nové bezkontaktní výzkumy

 

 

Dotaz nebo poptáka 

√ Ideální pro firmy, jež řeší svůj dlouhodobý rozvoj, udržitelnost na trhu. 

 

Více informací: 

tomek@neubertmarketing.cz

+420 739 204 230

 


Schéma marketingového auditu:


 

Oblasti, kterými se marketingový audit zabývá:

 

1.    Makroprostředí

informace o prostoru území na kterém podnikáte – například změny v ČR , SR apod. Jedná se o prostředí, které se Vás dotýká vzdáleně a nejste ho schopni sami ovlivňovat, nicméně naopak jeho změny mohou  ovlivnit Vaši firmu.

2.    Okolní prostředí

informace o prostoru oblasti Vašeho podnikání – například oblast stavebnictví , farmacie apod..  Informace a poznatky o prostředí, které přímo charakterizuje podnikání Vaší firmy. Navíc jste částečně nebo zcela schopni sami toto prostředí ovlivňovat, též jeho změny mohou ovlivnit Vaši firmu.

3.    Strategie

informace o tom, co chcete ve firmě dosáhnout a jak to chcete udělat – K tomuto okruhu napište všechny Vaše pojmy, jež souvisejí se schopností firmy pojmenovat a držet se určitých směrů, cílů, které se pro ostatní stávají vizemi pro příští roky. Jsou tyto cíle podporovány určitými strategickými kroky přirovnatelnými k válečné rozvaze. Jsou tyto kroky pouze kreativními vizemi ( chyba ) nebo jsou podloženy faktickými poznatky o trhu a firmě.

4.    Organizace

informace o tom, zda-li velikost, struktura a kvalita organizace umožňuje efektivní výkonnost firmy. K tomuto okruhu napište všechny pojmy, které patří nejen k lidem a organizaci, ale i pojmy , jež mohou práci těchto lidí ovlivnit.

5.    Výzkum, plánování, kontrola

informace o tom, zda-li umíte získávat ty správné informace, zda-li práce ve firmě má posloupnost a zda-li jste schopni vymyslet preventivní opatření. Do tohoto okruhu sdružte pojmy a slova, které se týkají schopnosti sběru informací, to jak plánujete ve firmě práci a jak jste schopni přijít  včas na riziko chyb.( například – chybějící častá ekonomická rozvaha, plánování nákladů , plánované hodnocení rentability produktů atd. )

6.    Marketingové činnosti – Hodnocení marketingového mixu

hodnocení a nastavení úkolů marketingového mixu. Ano, nyní do tohoto okruhu budete přidávat veškeré pojmy , jež souvisí s Vašimi : 1) produkty  b) cenou c) distribucí d) propagací   a pokud jste firmou, jež vlastní obchodní personál, tak je účelné též oddělit pod bod e) prodejní síly, i když ty můžete v případě jejich menšího významu zahrnout i pod propagaci a nevyčleňovat na ně speciální okruh. 

 

ZÁVĚR : Na konci celého auditu je doporučení pro zlepšení stavu firmy a soupis tzv. rozvojových programů, tj. konkrétních aktivit, které je třeba zrealizovat.


Máte dotaz k marketingovému auditu? Zeptejte se zde  → ZDE 

 


Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít