Příprava je základ
Není výzkum jako výzkum.
Než začneme sbírat data, je potřeba vybrat vhodnou metodiku. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás.  • Potřebujete více informací o Vašich zákaznících?
  • Chcete vědět, v čem je konkurence lepší/horší?
  • Nevíte, jaké změny Vás ohrožují nebo poskytují příležitost?
  • Chcete prověřit kvalitu Vašich obchodníků nebo prodejních míst?
  • Jaké povědomí a názor veřejnosti je na Vaši firmu? 

Ideální pro firmy, které potřebují nové informace o trhu.

 

 

Jsme 22 let na trhu. Realizujeme výzkumy trhu po celé EU. Poznejte rozdíl v kvalitě zpracování výzkumu včetně detailního rozboru, analýzy dat a doporučení.

Pošlete nám zadání:

David Tomek 

tomek@neubertmarketing.cz

+420 739 204 230

Poptat help 

 

Schéma postupu marketingovém výzkumu trhu :
vyzkum_trhu_proces_nakres

 

Poskytované typy a metody výzkumu:

 

1.Primární zdroje výzkumu

Pokud Vaše firma nemá aktuální informace o zákaznících, konkurenci, atd. je vhodné tyto informace získat výzkumem, který je přesně sestaven na Vaši míru. Tzn. že po stanovení cíle, jaké informace je třeba získat, je vybrán typ metody, stanoven plán výzkumu a výzkum zrealizován.

 

NEUBERT marketing & Co. má vlastní tazatelské týmy po celé České a Slovenské republice.

 

1.1.Výzkum průzkumem – kvantitativní ( Poznámka: nejčastěji využívaný výzkum ): jedná se o popisný výzkum a sběr dat. Nejčastěji se využívá proto, aby se firma dozvěděla něco více o znalostech veřejnosti, svých zákazníků, preferencích a postojích. Hojně užívaná forma je terénní výzkum za pomocí dotazníků. Tento výzkum se hodí pro ty z Vás, kteří chtějí znát názor větší skupiny osob a z toho kvantifikovat velikosti těchto názorů na celkovém trhu. Příklad:  výzkum zaměřený na znalost a oblibu značky. Výzkum zaměřený na potřeby zákazníků, výzkum zaměřený na místa, kde zákazníci nejvíce kupují Vaše nebo podobné produkty apod. 

 

1.2.Skupinově orientovaný výzkum ( focus group) – kvalitativní : jedná se o hloubkovou formu pochopení předem stanovené skupiny, segmentu osob. Respondenti jsou pozváni ke společné diskuzi, kde jsou za pomocí moderátora dotazováni na předem připravovaná témata. Výzkum se hodí pro ty firmy, které potřebují znát nejen názor, ale i příčiny, důvody, souvislosti. Jde o hlubší pohled do přemýšlení dotazovaného. Díky tomu, že je však prováděn na výrazně menším vzorku respondentů, není možné z něho vytvářet podíly, kvantifikovat závěry.

 

1.3.Výzkum pozorováním : jedná se sběr dat pomocí nastavených pozorovacích technik. Například se používá pro zjištění frekvence průtoku zákazníků – tj. kolik zákazníků nakoupí na prodejním místě, kolik jich projde podél regálu, jak zareagují na druhotné vystavení produktu apod..  Výzkum se hodí pro ty firmy, které se chtějí dozvědět reálné reakci na nějaké impulsy nebo ověřit frekvence zákazníků. Nejčastěji se jako podtyp používá tzv. mystery shopping, tj. tajný nákup pro odhalení kvalit vašich obchodníků nebo zmapování produktů, cen a služeb konkurence.

 

1.4.Experimentální výzkum:   testuje informace a data na reálných zákaznících, prodejcích, konkurentech. 

 

Schéma metod a vystupů výzkumu trhu-PRIMÁRNÍ VÝZKUM  :

primarni_vyzkum_nakres_1


2. 
Sekundární zdroje výzkumu

Existuje nespočet dat a informací o Vašem podnikání a trhu, které již byly v minulosti někým získány a vyhodnoceny. Jedná se např. o informace z Českého statistického úřadu, ministerstev, médií. NEUBERT marketing & Co. disponuje neustále aktualizovanou databází o více jek 40 000 položkách z nejrůznějších podnikatelských sfér. Můžete Vám tedy poskytnout rozbor dat a následnou analýzu Vašeho podnikání, aniž bychom museli okamžitě sbírat nová data. Sekundární zdroje jsou vhodné nejčastěji pro stanovení tržního podílu firmy, velikosti konkurence, dlouhodobého vývoje poptávky a nabídky. 

Schéma metod a vystupů výzkumu trhu-SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM  :

sekundarni_vyzkum_nakres_1

 

Výzkum trhu je sběr informací a dat za účelem získat poznatky o prostředí, v kterém subjekt podniká. Jedná se například o informace týkající se vývoje zákazníků, strukturu cílových skupin, konkurence, dodavatelů včetně výpočtu velikosti trhu a jeho potenciálu.

Marketingový výzkum je určování, shromažďování a analyzování informací, které se zaměřují na určitý problém, před kterým firma stojí.

telephone Ozveme se Vám

Nechte nám své telefonní číslo nebo email a my se vám obratem ozveme

phone-call
envelope

Novinky

Mrkněte na to, jaké právě teď připravujeme výzkumy, analýzy a projekty.

Gastro trh - aktualizace
calendar 16.11.2020
avatar_black
chat 0 komentáře

Cílem je zjistit náladu spotřebitelů a změny v oblasti návštěv restaurací. Více níže - okruhy dotazů. Výzkum chceme realizovat těsně po znovuotevření.


Výzkum realitního trhu
calendar 20.10.2020
avatar_black
chat 0

Cílem je zjistit plán a náladu spotřebitelů v oblasti koupě realit. Současně chceme získat informace o předpokládaném plánu realizace. Dále podíl těch, co nákup odložili a klíčové faktory kupního rozhodování. Výzkum chceme realizovat těsně po skončení nouzového stavu, tj. v době plně otevřeného trhu.


Restaurace přišly o klíčové zákazníky
calendar 18.09.2020
avatar_black
chat 0

Bohužel většina restaurací ztratily klíčové zákazníky. V roce 2020 restaurace přišly nejvíce o skupinu těch, co je v minulosti navštěvovali nejčastěji. Pokles této skupiny o více než polovinu. Tato skupina se částečně přemístila do skupin, které chodí méně často. Nejvíce naopak narostla skupina občasných, méně loajálních zákazníků, kteří navštěvují svoji oblíbenou restauraci za déle než měsíc. To je jen jedna z mnoha informací gastro výzkumu 2020.

Kontaktujte obchodníka

Zeptejte se rovnou odborníka na cokoliv, co Vás zajímá:

David Tomek tomek@neubertmarketing.cz +420 739 204 230