Marketingový audit

Kompletní hodnocení firmy a trhu + vymezení problémů a příležitostí + plán na zlepšení výkonnosti

Chcete zlepšit firemní výkonnost?

výzkumanalýzadoporučení

kompletní prověrka firmy + návrhy

Poptat help


Marketingový audit

Nejčastěji se využívá tehdy, pokud firma vstupuje na trh nebo pokud cítí, že potřebuje zlepšit svoji výkonnost

Příklady, kdy použít marketingový audit

 • Vstup na trh
 • Zvýšit ziskovost
 • Najít nové příležitosti
 • Eliminovat slabiny firmy
 • Zvýšit podíl firmy na trhu

Marketingový audit obsahuje potřebné výzkumy, analýzy i doporučení.

marketingovy_audit_schema

 

 

 


Podrobnosti ( oblasti, kterými se marketingový audit zabývá):

 1. Makroprostředí

informace o prostoru území na kterém podnikáte – například změny v ČR , SR apod. Jedná se o prostředí, které se Vás dotýká vzdáleně a nejste ho schopni sami ovlivňovat, nicméně naopak jeho změny mohou ovlivnit Vaši firmu.

 1. Okolní prostředí

informace o prostoru oblasti Vašeho podnikání – například oblast stavebnictví , farmacie apod.. Informace a poznatky o prostředí, které přímo charakterizuje podnikání Vaší firmy. Navíc jste částečně nebo zcela schopni sami toto prostředí ovlivňovat, též jeho změny mohou ovlivnit Vaši firmu.

 1. Strategie

informace o tom, co chcete ve firmě dosáhnout a jak to chcete udělat – K tomuto okruhu napište všechny Vaše pojmy, jež souvisejí se schopností firmy pojmenovat a držet se určitých směrů, cílů, které se pro ostatní stávají vizemi pro příští roky. Jsou tyto cíle podporovány určitými strategickými kroky přirovnatelnými k válečné rozvaze? Jsou tyto kroky pouze kreativními vizemi ( chyba ) nebo jsou podloženy faktickými poznatky o trhu a firmě?

 1. Organizace

informace o tom, zda-li velikost, struktura a kvalita organizace umožňuje efektivní výkonnost firmy. K tomuto okruhu napište všechny pojmy, které patří nejen k lidem a organizaci, ale i pojmy , jež mohou práci těchto lidí ovlivnit.

 1. Výzkum, plánování, kontrola

informace o tom, zda-li umíte získávat ty správné informace, zda-li práce ve firmě má posloupnost a zda-li jste schopni vymyslet preventivní opatření. Do tohoto okruhu sdružte pojmy a slova, které se týkají schopnosti sběru informací, to jak plánujete ve firmě práci a jak jste schopni přijít včas na riziko chyb.( například – chybějící častá ekonomická rozvaha, plánování nákladů , plánované hodnocení rentability produktů atd. )

 1. Marketingové činnosti – Hodnocení marketingového mixu

hodnocení a nastavení úkolů marketingového mixu. Ano, nyní do tohoto okruhu budete přidávat veškeré pojmy , jež souvisí s Vašimi : 1) produkty b) cenou c) distribucí d) propagací a pokud jste firmou, jež vlastní obchodní personál, tak je účelné též oddělit pod bod e) prodejní síly, i když ty můžete v případě jejich menšího významu zahrnout i pod propagaci a nevyčleňovat na ně speciální okruh.

 

 

 

telephone Ozveme se Vám

Nechte nám své telefonní číslo nebo email a my se vám obratem ozveme

phone-call
envelope
Kolik stojí neúspěšný projekt?

Ověřte si, zda je o Váš produkt skutečný zájem. Výzkum trhu Vám ušetří peníze.

Nejnovější novinky
Gastro trh - aktualizace
calendar 16.11.2020
avatar_black
chat 0 komentáře

Cílem je zjistit náladu spotřebitelů a změny v oblasti návštěv restaurací. Více níže - okruhy dotazů. Výzkum chceme realizovat těsně po znovuotevření.

Výzkum realitního trhu
calendar 20.10.2020
avatar_black
chat 0 komentáře

Cílem je zjistit plán a náladu spotřebitelů v oblasti koupě realit. Současně chceme získat informace o předpokládaném plánu realizace. Dále podíl těch, co nákup odložili a klíčové faktory kupního rozhodování. Výzkum chceme realizovat těsně po skončení nouzového stavu, tj. v době plně otevřeného trhu.

Restaurace přišly o klíčové zákazníky
calendar 18.09.2020
avatar_black
chat 0 komentáře

Bohužel většina restaurací ztratily klíčové zákazníky. V roce 2020 restaurace přišly nejvíce o skupinu těch, co je v minulosti navštěvovali nejčastěji. Pokles této skupiny o více než polovinu. Tato skupina se částečně přemístila do skupin, které chodí méně často. Nejvíce naopak narostla skupina občasných, méně loajálních zákazníků, kteří navštěvují svoji oblíbenou restauraci za déle než měsíc. To je jen jedna z mnoha informací gastro výzkumu 2020.

Kontaktujte obchodníka

Zeptejte se rovnou odborníka na cokoliv, co Vás zajímá:

David Tomek tomek@neubertmarketing.cz +420 739 204 230