České firmy rostou - dost možná i lepší znalostí konkurence

13.03.2012

Ještě před 5 lety bylo mnoho českých firem, které nedokázaly vůbec identifikovat, kdo je jejich konkurentem. Pokud některé firmy tehdy alespoň konkurenci znaly, tak jen málo z nich vědělo v čem jejich konkurence vyniká a naopak kde ji mohou oslabit. Oproti tomu si firmy velmi často soustředily na krátkozraký pohled a to kopírovaní služeb nebo produktů ostatních a půjčování finančních zdrojů z bank.

Dnes tomu začíná být přesně naopak.
Když bychom se podívaly na obrat a zisky zejména českých firem, které se v minulosti příliš svými konkurenty nezabývali a marketing pro ně byl vzdálený, do jisté míry abstraktní obor, tak situace vypadal asi takto.
Ze srovnání delší časového horizontu let 1997-2004 plyne významný posun v hospodaření společností v české ekonomice. Firemní sektor (nezahrnující společnosti z odvětví finančního zprostředkování) docílil podle ročních údajů v roce 2004 zisku převyšujícího 278,5 mld. korun. Na společnosti kontrolované domácím kapitálem přitom připadl objem zisku ve výši 128,1 mld. korun. Necelá polovina pozitivního hospodářského výsledku z podnikání tak náleží firmám v českých rukou. V období 1997-2004 tak došlo k významné změně v ziskovosti, protože ještě v roce 1997, odkdy jsou k dispozici srovnatelná data za firemní sféru, byl firemní sektor jako celek ztrátový ve výši 59,7 mld. korun. Na této ztrátě se z drtivé většiny podílely domácí soukromé firmy, jež dosáhly v roce 1997 negativního hospodářského výsledku 55,1 mld.korun. Podívejme se např. na nejrychleji rostoucí odvětví - velkoobchod. Impozantní objem zisků (42,2 mld. korun v roce 2004, z čehož na domácí firmy připadá 26,3 mld. korun) lze připsat především oblasti velkoobchodních prodejů.
Co firmám také pomáhá dosahovat těchto výsledků?
Nejlépe se daří těm, kteří se zaměřují na jiný cílový trh než jejich nejbližší konkurenti ( v tzv. konkurenci formy ) Uplatňují při tom jinou strategickou skupinu, kde většinou dochází k užší specializaci firmy, nižších výrobních nebo obchodních nákladech, zavádění nových služeb a ceně přizpůsobené cílové skupině.
Co by Vaše firma měla udělat, pokud chce následovat tyto vysoce ziskové firmy ?:

  1. přesně identifikovat všechny konkurenty
  2. určit nejbližší konkurenty, jež mají stejné nebo shodné zákazníky se shodnými nebo podobnými potřebami
  3. určit cíle konkurence, tj. určit to, co chce a za jak dlouho dosáhnout Váš konkurent (předpokládat expanzní plány konkurence minimálně podle segmentu)
  4. určení strategií konkurentů - tj jakým způsobem chtějí dosáhnout cílů
  5. určení silných a slabých stránek konkurentů
  6. určení reakcí konkurentů - tržního chování (zde lze určit jednu ze 4 základních kategorií chování konkurenta od laxního až po scholastického)

 

No a posléze se podle všech těchto informací zařídit tak, aby Vaše náklady nebyly vyhozené z okna a nebojovali jste např. proti několikanásobně většímu konkurentovi "stejnými zbraněmi".

 

Pro přesnější rozbor změn v nákupním procesu : 1) Analýza konkurence, 2) Audit okolního prostředí

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít