Jaké příležitosti skýtá např. oblast stavebnictví, která je jedním z pilířů současné ekonomiky - jak daleko je Vaše firma těmto výnosům, víte jaké příležitosti se v této vybrané oblasti objevují?

13.03.2012

I když průměrná pořizovací hodnota bytu, domu extrémně roste - v roce 2004 činila pořizovací cena bytu v novém rodinném domě 2 712 500 Kč, ve srovnání s rokem 1997 byla o 568 500 Kč, poptávka a potřeba stavět neopadá. Není to však způsobeno jen bytovou výstavbou, ale zejména celou řadou dalších typů staveb.

Na grafu výše vidíte, že hlavním tahem staveb nejsou jen stavby nové, na které mnoho podnikatelů sází, ale též rekonstrukce a modernizace, které společně tvoří celých 72,7% veškerých stavebních prací.Navíc velkou část staveb ovlivňují obchod trhu organizací, což je vidět na podílu inženýrských staveb a výrobních budov. Poměrně velký podíl 24,8% tvoří samostatně stavební opravy a údržby.

Na oblast stavebnictví se samozřejmě váže pozornost mnoha oblasti podnikatelského sektoru : pokud pomineme výrobce stavebnin a stavební firmy tak např. bankovnictví (úvěry, pojištění..), realitní kanceláře, výrobce a prodejce nábytku, výrobce a prodejce bytového vybavení, dodavatele energie ale též podnikatelé zaměření na služby, jelikož ty např. v nových bytových lokalitách budou třeba atd. Všichni tito podnikatelé by však měli své nabídky přizpůsobit nejen jednotlivým cílovým skupinám, ale sekundárně i jednotlivým typům staveb. Pokud například zúžíme svůj pohled na bytové stavby ' rekonstrukce, opravy, tak zjistíme, že nejmasivnější segment jsou domácnosti žijící v bytovém domě a zde se například otevírá velká příležitost pro rekonstrukce bytových jader, přizpůsobení bytů požadavků majitelů, vybavení bytů, speciální úvěry pro odkoupení bytů do osobního vlastnictví apod.
Pokud bychom se naopak začali dívat na novou výstavbu, tak nemůžeme z pohledu podílu bonitních vrstev opominout faktor, který se týká geografických rozdílů. Obecně lze sice vysledovat, že v územním členění se dlouhodobě nejvíce bytů staví v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy a Středočeském kraji. Ve 2. čtvrtletí 2005 zde byla zahájena výstavba 3 589 nových bytů.

Jak vidíme na grafu níže, tak převážná většina nové bytové výstavby se realizuje většinou v oblastech s nadprůměrnými příjmy (jelikož však stavební práce můžeme zařadit do variabilních výdajů domácností, tak od průměrných příjmů je potřeba odečíst fixní náklady domácností - průměr čistých příjmů za ČR 1Q 2005 = 9008,-Kč/domácnost, //jak vidíme mnoho peněz nezbývá//), což jsou Praha, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj, důležitý je součtový podíl těchto atraktivních teritorií v rozdílu ostatního zbytku ČR- například nízkopodílová teritoria mohou být defektem pro firmy, jejichž zisk je ovlivněn distribučními cestami, celkovou logistikou a například centralizací obchodu a při tom nemají vlastní nebo teritoriální zastoupení.
Co těchto zajímavých dat 1. poloviny roku 2005 vyplývá?

Na trhu díky stavební výstavbě vzniká mnoho příležitostí (vybíráme jen některé):

 1. Bytová výstavba bude pokračovat zejména díky nízkými úroky z hypotéčních úvěrů a rozvojem úvěrování stavebních spořitelen, nejvyšší poptávka bude v oblastech nabízejících vyšší příjmy a nedostatek rodinného bydlení (faktor migrace)
 2. Obchodní, logistická a administrativní centra, jejichž výstavba je tažená poptávkou zahraničních investorů (faktor zhodnocení)
 3. Výrazně atraktivní trh oprav v bytových jednotkách
 4. Pro producenty stavebního materiálu bude velmi v budoucnu velmi záviset na:
  1. Distribuci (zejména z ovlivnění ziskového rozpětí snížením nákladů)
  2. Službách (zejména poprodejních službách)
  3. Cenových modelech - diferenciace zejména podle teritorií, segmentů, typů staveb
 5. Podílově vyšší latentní potřeba změny bydlení u obyvatel měst (viz, průzkum spokojenost bydlení)

Pro přesnější rozbor výše uvedeného příkladu doporučujeme např.: 1) Marketingový audit okolního prostředí 2) Marketingový program - přizpůsobení ceny 3) Hodnocení tržních segmentů v oblasti podnikání 4) Marketingový program týkající se logistických systémů atd.

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít