Někdo více šetří a někdo si více půjčuje - víte proč a do jaké skupiny patří Váš současný zákazník?

13.03.2012

Pomyslné nůžky se v případě kategorizace spotřebitelů podle společenských vrstev v roce 2005 stále více rozevírají. Podnikatelé se budou muset proto naučit pochopit skutečný životní pohled svého současného zákazníka a mimo produktů přizpůsobit i další prvky marketingového mixu. Například práce na cenových modelech včetně diferenciovaných platebních podmínek bude hrát stále více role v odlišení se před konkurencí a to u firem zaměřených jak na spotřebitelský trh, tak i u trhu organizací. Níže jsou v grafu uvedené skupiny obyvatel v ČR tak, jak vycházejí se svými příjmy :Na grafu je viditelné, že skupiny lepší spodina, dělnická a střední začínají padat do pásma životních obtíží. Tyto skupiny se stávají nejen méně bonitní, ale je patrný též tlak nad přechodem některých osob z vyšších vrstev (ztráta zaměstnání, osobní problémy, zadlužení apod.) se tyto skupiny početně v populaci ještě rozšiřují. Podle doplňující tendenční analýzy je v populaci přibližně pouze 21% osob, které vycházejí se svými příjmy bez obtíží, tj. obráceně 79% přiznává, že má velké potíže vyjít se svými příjmy a důsledkem právě u této početně velké skupiny je buď růst vkladů nebo moderní způsob, který se díky menší rizikovosti (rozprostření splátek do více let produktivního věku) vyplácí zejména u mladších a to spotřebitelské úvěry.

Právě vzhledem k výše uvedenému faktu a navíc kombinaci současné ekonomické a politické situace je větší tendence nižších společenských vrstev a to především ve středním a starším věku šetřit nebo ukládat finanční prostředky do dlouhodobých investic typu nemovitost. Ukládání příjmů do nemovitostí, pozemků, automobilů apod. se děje i u bonitně odlišných vrstev a to počínaje části střední a dále pak střední vyšší vrstvy, ale to již ze zcela opačné pohnutky a sice investování, tj. nevytváření rezerv jako je tomu u nižších vrstev, ale uložení výdělku do materiálně se zhodnocujících produktů. Navíc atraktivní segmenty potřebují služby šetřící tzv. jejich energii a čas (rámce spotřebitelské hodnoty) typu vyšší společenské vrstvy, podnikatelé apod., pracují v ČR mnohem déle než je zvykem v zemích EU. To je způsobeno konkurenceschopností především díky nízké ceně práce v ČR a schopnosti se rychle přizpůsobit především v podnikatelském sektoru služeb. To v případě cíle uchopit tyto cílové skupiny zvyšuje požadavky na rychlost, širší sortiment na jednom místě a nadstandardní služby.

Jednoduše pokud se každý podnikatel, firma dokáže podívat na své produkty očima životní úrovně svého zákazníka začne mnohem více pracovat na distribuci, ceně a v propagaci zejména na prodejních silách než jen na pouhém produktu.

Pro přesnější pochopení Vašich zákazníků z pohledu životní úrovně a následnému přizpůsobení doporučujeme např.: 1) Identifikace současných zákazníků 2) Tvorba cenové strategie 3) Analýza rentability obchodních cest 4) Analýza úrovně marketingově-distribučních cest a dále. atd.

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít