Správné tržní cílení může ušetřit mnoho peněz i starostí

13.03.2012

Podle níže uvedeného grafu se po 3 letech poklesu, konečně zvýšil a to strmě počet firem, které zaměstnávají další osoby, tudíž nehovoříme zde o samostatných osobách – 1 člověku, firmě.

Jedním z nejevíce se rozvíjejících sektorů je stavebnictví, kde se nejvíce firmy se zaměstnanci podílejí na produktu, který lze nazvat nová výstavba. Mohou si však tyto firmy nějakým způsobem konkurovat, když poptávka po bydlení je stále na velmi vysokém stupni?
Určitě. Tak například prodej velkých pozemků s výměrou nad 1200m2 a následná výstavba na nich se potýká s řadou problémů a to i v případě, že jsou relativně dostupné od teritoria s vysokým potenciálem- Prahy. Znám minimálně 3 taková místa, která se nabízejí již přes 2 roky a zájem o ně je minimální, a přesto je jejich cena velmi zajímavá.
Co by měli takové stavební firmy udělat před tím, než začnou nakupovat pozemky a následně na nich stavět.

 1. Provést vyhodnocení a analýzu místního trhu a spádové oblasti
 2. Zamyslet se nad tržním cílením – co to je?

Tržní cílení je defakto analýza, při které by měla firma posuzovat jednak přitažlivost segmentů a v souvislosti cíli a zdroji firmy.
Obecné a rychlé doporučení pro firmy, které tržní cílení ještě nedělali:

 1. identifikujte přesně osoby nebo firmy, které se v oblasti, kde chcete podnikat (př. stavět), vyskytují.
 2. ohodnoťte jejich velikost, tempo růstu, rentabilitu, návratnost investic, stupně rizik ...
 3. analyzujte možnosti, za kterých se Vám vložené investice a kdy mohou vrátit a možnosti, které nepřesáhnou Vaše disponibilní zdroje (eliminace rizikovost)
 4. rozhodněte se zda-li se při podnikání (př. daném typu výstavby) může soustředit na :
  1. jeden segment (tj. zda-li je dostatečně velkým, není zabrán konkurencí, má potenciál – bonitu apod.)
  2. více segmentů, které odpovídají Vašemu podnikání a svým součtem odpovídají cílům Vaší firmy
  3. produktová nebo tzv. výrobková specializace – jednoduše řečeno vyberete si potřebu osob, která může spojovat větší skupinu lidí - zde je nutné podnikat v takové oblasti, které bude vynímečná a odlišná od mnoha ostatních. Např. stavět bio domy, které budou vytápěn na podzemní vrty a napěné solárními panely – ojediněle nejen v daném teritoriu,ale i v ČR – zde lze prodávat několika segmentům napříč.
  4. tržní specializace – zde si vyberete několik potřeb, které jste svým podnikáním schopni uspokojovat nebo řešit. Například domy bio domy určené ekologicky smýšlejícím obyvatelům – tedy nejen úspora, ale i naplnění hodnot těchto osob.
  5. pokrytí celého trhu – pro malé a střední firmy nejvíce rizikové, pokud mohou počítat s konkurencí

 

Pro Vaše úspěšné podnikání v jakémkoliv oboru doporučujeme 1) Audit okolního prostředí nebo 2) Provést analýzu segmentace trhu – v případě firem orientovaných na ostatní firmy, tzv. trh organizací + též = 3)Analýza provozní 4) Analýza nákupních přístupů 5) Analýza situační-zejména aplikační specifika 6) Analýza osobních charakteristiky

Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít