Změna struktury výdajů domácností - pokud dokážete pochopit změnu priorit ve výdajích u Vašich zákazníků, pak dokážete i efektivně přizpůsobit Vaši firmu

13.03.2012

České domácnosti disponovaly již v roce 2004 úsporami ve výši 1,354 bil. korun. Tento objem je součtem jejich celkových vkladů a úspor. Na jednu domácnost připadá v průměru zhruba 341 300 Kč úspor.Na první pohled bychom mohli říci, že mají české domácnosti dostatek financí na veškerá vydání. Při bližším pohledu tomu může být trochu jinak.

Pokud se podíváme na níže uvedené podíly vydání rodin, tak zjistíme:

Čistá peněžní vydání celkem-čisté 1Q 2005 7286 Podíl
Potraviny, nápoje, veřejné stravování 1891 25,95%
Průmyslové zboží 2037 27,95%
Služby 2527 34,68%
Platby a jiná vydání 831 11,41%Na grafu vidíme, že největší část vydává česká domácnost za služby 34,6%. I tento pohled by však byl příliš obecný, pokud bychom se nepodívali na změnu podle kategorií výdajů.

Pokud se podíváme na příkladový graf retrospekce 1998-2003, ukazující nejvyšší nárůsty výdajů oproti předchozím letům, tak zjistíme následující:

  1. Zdravotnictví a telekomunikace jsou 2 vedoucí oblasti, nejvyšší dynamika nárůstu, kde zvýšení výdajů u domácností bylo nejrazantnější (u zdravotnictví je to otázka - nezbytnosti, u telekomunikací otázka - pokroku)

  2. Bydlení a potraviny fixně nejvíce zatěžují rodinné výdaje - potraviny se pohybují okolo 19% podílu výdajů a bydlení díky nárůstu cen energie okolo 20% (po deregulace lze předpokládat ještě více) - obě oblasti můžeme zahrnout do kategorie nezbytnosti.

  3. Oblečení a odívání - oblasti, kde domácnosti začali nejvíce šetřit (zde lze opět postřehnout odlišnosti v mentalitě a etnické odlišnosti ČR populace ' u odívání lidé v ČR upřednostňuji 1) materiál - pohodlnost, praktičnost 2) barva - umírněná, konzervativní 3) střih - zažitý nebo výrazně nevybočující, ne nevýznamnou ale sekundární roli má u Čechů módní styl)
Co z těchto příkladových informací obecně vyplývá?

1. Výdaje domácností se zvyšují:

  1. O položky, bez kterých nelze žít a trh výrazně zvyšuje ceny - bydlení, zdravotnictví
  2. O položky, které osoby zařazují do společensky uznatelného vnímání - mobilní telefony, spotřební elektronika
  3. O položky, které dávají příležitost vyššího společenského statutu, uplatnění a tedy i perspektivy lepší životní úrovně - vzdělání.

2. Výdaje domácností se snižují :

  1. O položky, které nejsou nezbytností a zároveň nepřinášejí dlouhodobý užitek
  2. O položky, kde existuje vysoká konkurečnost, složité srovnání vlastností, tzv. možnosti alternativ a možnost výrobců snižovat náklady (což jsou právě i mnohá řady potravin - důsledek = výběru diskontů a hypermarketů, které pro nákup potravin představují 35% českých domácností)Každý podnikatel, firma zaměřená na spotřebitelský trh by si tedy měl zcela jasně zařadit své produkty, jednotlivé sortimentní řady do jednotlivých kategorií a až posléze na základě kategorizace zvolit hlavní podnikatelské cíle.V mezní míře to může znamenat i změnu oblasti podnikání! Samozřejmě, že samotná kategorizace sortimentního portfolia nestačí, nutné je srovnání s konkurencí a další portfólio analýz, ale může výrazně pomoci ve změně pohledu a často zastřenost skutečné situace - v samotném důsledku výrazně ušetří často vynakládanou osobní energii a peníze.

Pro přesnější rozbor výše uvedeného příkladu doporučujeme např.: 1) Analýzu makroprostředí - výklenek ekonomika, mentalita a etnika 2) Analýzu úspěšnosti sortimentní nabídky 3) Strukturu zákazníků podle kategorizace 4) Analýzu vývoje prodeje podle sortimentu 5) Okolní prostředí - zákazníci atd. Vaše DOTAZY nebo NÁMĚTY zasílejte na adresu info@neubert-marketing.cz nebo vyplňte formulář.

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít