Co je nutné pochopit pro získávání zákazníka

Co je  nutné pochopit pro získávání zákazníka

Podle posledních informací téměř 2/5 Čechů, jež jsou svobodní, rozvedení a ovdovělí chtějí v budoucnu vstoupit do manželství (39 %), ovšem na druhé straně negativní odpověď uvedlo v této souvislosti 35 % osob. Poměrně významný podíl též tvoří lidé, kteří neví, jak se k této životní události postavit (26 %).

manzelstvi

Důležité je však pochopit příčiny, proč chtějí nebo naopak nechtějí tito lidé vstupovat do manželství. Mezi nejčastějšími důvody pro se oženit Češi uvádějí, že je to kvůli

  1. Dětem a pod tím založení rodiny
  2. Společenská norma, nutnost
  3. Jistota, spokojenost, klid

Pokud bychom analyzovali tyto důvody, tak první a třetí lze volně vyložit jako STAVBA ZÁZEMÍ, naopak druhý jako SPOLEČENSKÝ STATUS . Každá z těchto názorových skupin při tom jistě vychází ze svých potřeb, případně zkušeností, které tyto potřeby mohou časem měnit. Naopak nejčastějším důvodem, proč se neoženit je

  1. věk a zdravotní stav
  2. svoboda, chce být sám

Opět pokud bychom analyzovali tyto důvody, tak první lze analyzovat jako BEZPEČÍ druhý naopak jako NEZÁVISLOST. Mimochodem např. u věku a zdravotního stavu se nám bude projevovat vyšší podíl lidí v důchodu, lze sledovat dopad Maslowovy hierarchie potřeb v 2 skupině potřeb, bezpečí. Tyto VŠECHNY faktory bychom posléze měli porovnat s 8 skupinami tzv. systému VALS , který nám odhalý hodnoty a životní styl těchto osob na základě tří vertikálních orientací . Orientace na základě principu, statusu, činnosti a horizontální, na základě výše kupní síly.

 

Dále doporučujeme jako nástroje v pochopení použít : 1) Maslowovu hearchii potřeb 2) Analýzy životních stylů – např. VALS nebo AIO 3) Motivační modely a) CAD model b) Hauptův model 

telephone Ozveme se Vám

Nechte nám své telefonní číslo nebo email a my se vám obratem ozveme

phone-call
envelope
Kolik stojí neúspěšný projekt?

Ověřte si, zda je o Váš produkt skutečný zájem. Výzkum trhu Vám ušetří peníze.

Nejnovější novinky
Supermarket 2024
Supermarket 2024
calendar 09.05.2024
avatar_black
chat 0 komentáře

Od 1.7.2024 budeme realizovat náš tradiční roční výzkum trhu - Supermarket 2024 - výzkum všech nákupních míst supermarketů a hypermarketů.

Příznivý rok 2024
Příznivý rok 2024
calendar 21.12.2023
avatar_black
chat 0 komentáře

Přejeme všem příznivý rok 2024

Čerpačky 2024
Čerpačky 2024
calendar 27.11.2023
avatar_black
chat 0 komentáře

V období 6-7/2024 budeme realizovat omnibusový průzkum trhu na téma petrochemie a čerpací stanice. Přihlášky k odběru výsledků a zařazení svých dotazů lze posílat na níže uvedené kontakty

Kontaktujte obchodníka

Zeptejte se rovnou odborníka na cokoliv, co Vás zajímá:

David Tomek tomek@neubertmarketing.cz +420 739 204 230