Výzkum trhu

  • Potřebujete více informací o Vašich zákaznících?
  • Chcete vědět, v čem je konkurence lepší/horší?
  • Nevíte, jaké změny Vás ohrožují nebo poskytují příležitost?
  • Chcete prověřit kvalitu Vašich obchodníků nebo prodejních míst?
  • Jaké povědomí a názor veřejnosti je na Vaši firmu? 

 

√ Ideální pro firmy, jež potřebují nové informace o trhu.

 

 

Jsme 20 let na trhu. Realizujeme výzkumy trhu po celé EU. Poznejte rozdíl v kvalitě zpracování výzkumu včetně detailního rozboru, analýzy dat a doporučení.

Více informací: 

tomek@neubertmarketing.cz

+420 739 204 230

 

Schéma postupu marketingovém výzkumu trhu :


Poskytované typy a metody výzkumu:


1.Primární zdroje výzkumu

Pokud Vaše firma nemá aktuální informace o zákaznících, konkurenci, atd. je vhodné tyto informace získat výzkumem, který je přesně sestaven na Vaši míru. Tzn. že po stanovení cíle, jaké informace je třeba získat, je vybrán typ metody, stanoven plán výzkumu a výzkum zrealizován.

 

NEUBERT marketing & Co. má vlastní tazatelské týmy po celé České a Slovenské republice.

 

1.1.Výzkum průzkumem – kvantitativní ( Poznámka: nejčastěji využívaný výzkum ): jedná se o popisný výzkum a sběr dat. Nejčastěji se využívá proto, aby se firma dozvěděla něco více o znalostech veřejnosti, svých zákazníků, preferencích a postojích. Hojně užívaná forma je terénní výzkum za pomocí dotazníků. Tento výzkum se hodí pro ty z Vás, kteří chtějí znát názor větší skupiny osob a z toho kvantifikovat velikosti těchto názorů na celkovém trhu. Příklad:  výzkum zaměřený na znalost a oblibu značky. Výzkum zaměřený na potřeby zákazníků, výzkum zaměřený na místa, kde zákazníci nejvíce kupují Vaše nebo podobné produkty apod.

 

1.2.Skupinově orientovaný výzkum ( focus group) – kvalitativní : jedná se o hloubkovou formu pochopení předem stanovené skupiny, segmentu osob. Respondenti jsou pozváni ke společné diskuzi, kde jsou za pomocí moderátora dotazováni na předem připravovaná témata. Výzkum se hodí pro ty firmy, které potřebují znát nejen názor, ale i příčiny, důvody, souvislosti. Jde o hlubší pohled do přemýšlení dotazovaného. Díky tomu, že je však prováděn na výrazně menším vzorku respondentů, není možné z něho vytvářet podíly, kvantifikovat závěry.

 

1.3.Výzkum pozorováním : jedná se sběr dat pomocí nastavených pozorovacích technik. Například se používá pro zjištění frekvence průtoku zákazníků – tj. kolik zákazníků nakoupí na prodejním místě, kolik jich projde podél regálu, jak zareagují na druhotné vystavení produktu apod..  Výzkum se hodí pro ty firmy, které se chtějí dozvědět reálné reakci na nějaké impulsy nebo ověřit frekvence zákazníků.

 

1.4.Experimentální výzkum: nejčastěji se jako podtyp používá tzv. mystery shopping, tj. tajný nákup pro odhalení kvalit vašich obchodníků nebo zmapování produktů, cen a služeb konkurence. Experimentální výzkum testuje informace a data na reálných zákaznících, prodejcích, konkurentech. Při mystery shoppingu používáme moderní technologie, vlastní metodiku posudku a výstupem jsou velmi přehledné a detailní výsledky. 

 

Schéma metod a vystupů výzkumu trhu-PRIMÁRNÍ VÝZKUM  :


2. Sekundární zdroje výzkumu

Existuje nespočet dat a informací o Vašem podnikání a trhu, které již byly v minulosti někým získány a vyhodnoceny. Jedná se např. o informace z Českého statistického úřadu, ministerstev, médií. NEUBERT marketing & Co. disponuje neustále aktualizovanou databází o více jek 40 000 položkách z nejrůznějších podnikatelských sfér. Můžete Vám tedy poskytnout rozbor dat a následnou analýzu Vašeho podnikání, aniž bychom museli okamžitě sbírat nová data. Sekundární zdroje jsou vhodné nejčastěji pro stanovení tržního podílu firmy, velikosti konkurence, dlouhodobého vývoje poptávky a nabídky.

Schéma metod a vystupů výzkumu trhu-SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM  :

 

Výzkum trhu je sběr informací a dat za účelem získat poznatky o prostředí, v kterém subjekt podniká. Jedná se například o informace týkající se vývoje zákazníků, strukturu cílových skupin, konkurence, dodavatelů včetně výpočtu velikosti trhu a jeho potenciálu.

Marketingový výzkum je určování, shromažďování a analyzování informací, které se zaměřují na určitý problém, před kterým firma stojí.

 

Máte dotaz k výzkumu trhu? Zeptejte se zde  → ZDE 

 

 

 

 

Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít