Marketingové tipy

Zdravíme všechny marketingové pracovníky a to především ty, pro které se marketing stal „drogou“, koníčkem a užitečným pomocníkem zároveň.

Ke stažení tentokrát přibyl náš NOVÝ ČLÁNEK ze Zboží & Prodej o charakteristice, síle a zájmech střední sociální vrstvy v ČR. (PDF KE STAŽENÍ)

Pokud chcete zaslat všechny archivní články na CD-ROM nebo e-mailem jako například návody pro vnitrofiremní řešení na Marketingový audit, Marketingový projekt apod., napište si o ně na info@neubertmarketing.cz

Seznam tipů pro Vás

Analýza skrytých zisků

26.03.2019

Připravili jsme pro vás nový nástroj, jak můžete vydělávat více. Jedná se o typ hybridní analýzy, která je složena z primárního a sekundárního typu výzkumu a několik typů analýz. Především vícenásobné regresivní analýzy a faktorové analýzy.

celá aktualita

Věčně mladí – bonitní skupina zákazníků

13.03.2012

Spotřebitelé označovaní jako „věčně mladí“ představují osoby v produktivním věku, jejichž hlavní snahou je odlišit se od standardního vzorku této věkové skupiny, která převážnou část výdajů věnuje na pořízení vlastního bydlení (zejména rodinného domu) a na zajištění materiálního komfortu života rodiny (automobilu, bytového vybavení, potřeb pro děti).

celá aktualita

Produkty rostou jako houby po dešti, jak však zjistit jejich kupní sílu ještě před tím, než se dostanou na trh?

13.03.2012

Na trhu se objevují stále nové produkty. Mnoho z nich jsou však pouhým přáním jejich tvůrců pro jejich životaschopnost. Podívejme se nyní, jak můžete tyto produkty otestovat ještě dříve, než se střetnou v tváří v tvář konkurenci.

celá aktualita

Vaši zákazníci se stále mění – víte, jak rychle získat potřebné informace?

13.03.2012

Žádné tržní prostředí není konstantní a stejně tak Vaši zákazníci prochází v průběhu času a působení vlivu svého okolí mnoha změnami. Mění své kupní chování, zvyklosti, postoje i životní preference. Zajištění zpětné vazby a získání potřebných informací je jeden z nejdůležitějších kroků k úspěšnému marketingu.

celá aktualita

Pro koho roste příležitost? Počet narozených převýšil počet zemřelých

13.03.2012

Podle výsledků předběžné statistické bilance činil počet obyvatel České republiky k 31. prosinci 2006 celkem 10 287 189. Přirozený přírůstek, zj počet živě narozených osob dosáhl 1,4 tisíce osob, přičemž naposledy byla kladná hodnota přirozeného přírůstku zaznamenaná v roce 1993. Přírůstek zahraničním stěhováním činil 34,7 tisíce osob. Celkový počet obyvatel České republiky se nepřetržitě zvyšuje již čtvrtým rokem, avšak až do roku 2005 tomu tak bylo výhradně v důsledku imigrace cizinců. Růst populace v roce 2006 ve výši 36,1 tisíce osob byl nejvyšší od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Média tuto zprávu však podávají jednostranně. Jsou zde opravdu důvody optimismu ? Vyzkoušejte si své analytické schopnosti a odhalte příčiny a skutečné výsledky.

celá aktualita

Správné tržní cílení může ušetřit mnoho peněz i starostí

13.03.2012

Podle níže uvedeného grafu se po 3 letech poklesu, konečně zvýšil a to strmě počet firem, které zaměstnávají další osoby, tudíž nehovoříme zde o samostatných osobách – 1 člověku, firmě.

celá aktualita

Co je např. nutné pochopit při získávání zákazníka

13.03.2012

Podle posledních informací téměř 2/5 Čechů, jež jsou svobodní, rozvedení a ovdovělí chtějí v budoucnu vstoupit do manželství (39 %), ovšem na druhé straně negativní odpověď uvedlo v této souvislosti 35 % osob. Poměrně významný podíl též tvoří lidé, kteří neví, jak se k této životní události postavit (26 %).

celá aktualita

České firmy rostou - dost možná i lepší znalostí konkurence

13.03.2012

Ještě před 5 lety bylo mnoho českých firem, které nedokázaly vůbec identifikovat, kdo je jejich konkurentem. Pokud některé firmy tehdy alespoň konkurenci znaly, tak jen málo z nich vědělo v čem jejich konkurence vyniká a naopak kde ji mohou oslabit. Oproti tomu si firmy velmi často soustředily na krátkozraký pohled a to kopírovaní služeb nebo produktů ostatních a půjčování finančních zdrojů z bank.

celá aktualita

Pozor - vývoj trhu ovlivňuje délku životního cyklu produktu!

13.03.2012

Etapy životního cyklu produktů jsou neměnné. Rychlost a délka je závislá na poptávce a druhu podnikatelské oblasti. Každý produkt již prodělal nebo prodělá etapu:

celá aktualita

Zapomínání na výklenkový marketing může zbytečně zvyšovat náklady

13.03.2012

Cílová skupina, na kterou se orientuje většina společností, většinou představuje velkou, snadno identifikovatelnou ve většině obecně pojmenovanou skupinu. Cílovou skupinu pro žvýkačky Nicorette jsou kuřáci, cílem je odvyknout kouřit. Výklenek je však mnohem lépe definovaná skupina osob, jsou to osoby nejen, spojující jeden prvek, ale osoby, jež mají podobné zvyky, chování a vyžadují specifické kombinace přínosů a užitků.

celá aktualita

Tajemství sortimentních řad může přinést nečekané zisky

13.03.2012

Možná i Vy jste došli do stádia rezignace, kdy jediným vodítkem, jak vydělat stejně nebo více je pro Vás honba za dalšími a dalšími zákazníky. Ano i to je varianta, ale dosti nákladná a navíc v době vysokého tlaku konkurence v každém odvětví velmi nejistá.

celá aktualita

Jak využít silný vliv střední vrstvy na podnikání každé firmy

13.03.2012

Základní pohled je důležité udělat již ve skupině, která ve spotřebitelském segmentu znamená hubnout nákupní sílu, což je domácnost. Podívejte se na graf, kde jsme ještě pro lepší zřetelnost odfiltrovali produktivní rodiny ve věku rodičů 25-44 let, níže a posuďte podíly základně rozdělených 3 typů domácnosti.

celá aktualita

Hodnota není to samé jako cena - základní chybou je svádět vše na cenu

13.03.2012

Pokud jste si dnes uvařili Váš oblíbený čaj a napili jste se první doušku, asi Vás ani nenapadlo, kolik takový čaj ve skutečnosti 1ks pytlíku stojí. V podstatě nepijete čaj, ale pijete ve svém vnímání jeho atmosféru, která Vám odstartuje pro Vás pozitivní asociace.

celá aktualita

Staří - segment vyžadující specifický přístup

13.03.2012

Je s podivem, kolik peněz jsou ochotny utratit firmy na poli, kde se střetávají dnes a denně s velkým množstvím poměrně silné konkurence, firmy se orientují ve svém cílovém zaměření na mladou, produktivní rodinu, nejlépe ze střední vyšší vrstvy. V těchto skupinách , které často svoji velikost představují několika % ( horní a nejvyšší ) až deseti % (střední vyšší) skupin bojuje většina firem na českým trhu. Někdy zcela zbytečně, jelikož pokud by si nejprve provedli podrobnou analýzu tržních segmentů, přišli by na velkou spoustu nových příležitosti, které jim otevřou cestu na pole téměř bez konkurence.

celá aktualita

Změny v nákupním procesu - může výrazně změnit zisky Vaší firmy

13.03.2012

Pokud se vrátíme od 17 let zpět do roku 1989, tak zjistíme, že my všichni jsme v roli zákazníků nakupovali zcela odlišným způsobem a náš nákupní proces za ty roky prošel velice výraznými změnami.

celá aktualita

Životní styl - jak můžete motivovat spotřební chování

13.03.2012

Jestliže ještě v roce 1921 byla ČR do jisté míry polarizována díky pouhému 67% podílu Čechů a 30% podílu Němců, tak se v podstatě po válce stává ČR z 94% ryze českou doménou. Tento fakt je jasnou odpovědí pro všechny , jež se diví mnohým odlišnostem v ČR, například vysoké oblibě tuzemských výrobků jako jsou vozy Škody, tradiční osvědčené výrobky, na něž jsou naučené generace nebo determinátorů české kultury a mentalita oproti světu = českého piva , tradičních výrobků babánky v čokoládě, tatranky apod.

celá aktualita

Komplementarita - jak mnoho vidíte Váš produkt jako celek

13.03.2012

Při jedné z našich studií pro společnost SONY jsme provedli srovnání primárních a sekundárních dat z několika výzkumů trhu a došli jsme k mnoha zajímavým závěrům a doporučením, kde hrála svoji roli tzv. komplementárnost. Ale začněme od začátku a uveďme si pouze jeden velmi podobný příklad, který Vám teď ukážeme.

celá aktualita

Geografické změny - hrozby pro všechny nepřizpůsobivé podnikatele

13.03.2012

Pokud si ČR rozdělíme na jednoduché typizované celky podle hustoty obyvatel , tak zjistíme, že se více než si myslíme mění demografické složení nejen podle jednotlivých let, ale i v jednotlivých místech ČR a to odlišným způsobem života u obyvatel venkova a měst. Preference lidí jsou ovlivňovány i místem pobytu spotřebitele. Jiné preference bude mít spotřebitel například v oblasti volného času obyvatel vesnice a jiné města. Pokud jsme si v minulých MARKETINGOVÝCH TIPECH povídali o celkovém stárnutí obyvatel, tak o venkově, tedy obcích to platí tím více a velkou příčinou je migrace produktivní generace do měst.

celá aktualita

Uspokojování potřeb - jak mnoho doopravdy rozumíte svým zákazníkům?

13.03.2012

Dalším faktorem demografie mimo měnícího se průměrného věku je měnící se stav a podíl společenských vrstev. Stále více se zvyšuje síla a důležitost střední společenské vrstvy, která je silná jak do počtu, tak do svého potenciálu. Naopak dělnická společenská vrstva od pádu socialistického režimu výrazně slábne především co do potenciálu - bonity. Naopak osob pod hranici chudoby (další kritický faktor, kterého si nikdo nevšímá a pro stát v podstatě znamená pouze náklady na sociální a morální podporu), které je v ČR přibližně 800tis, což je téměř alarmujících 10% obyvatel ČR! Naopak podílově ubývá horních a nejvyšších vrstev a firmy se začínají čím dál tím více soustředit na skupinu cca 16% střední vyšší vrstvy, která je svým potenciálem ve vztahu k velikosti pro mnohé firmy velmi zajímavým cílovým segmentem. Jedná se především o odborníky, speciality v jednotlivých oblastech, střední managament.

celá aktualita

Stárnutí obyvatel ČR - hrozba i paradoxně vysoká příležitost pro Vaše podnikání.

13.03.2012

Podíl obyvatelstva ČR na celkovém množství současných států EU je 2,3%. Největší podíl a tedy i největší potenciál Německo, Francie,Británie a Itálie. Z tzv. východních států je na tom posléze nejlépe Polsko s 9% podílem.

celá aktualita
1 2 > >>

Položky označené * jsou povinné.

Při ukládání došlo k chybám.
Zavoláme vám

Nechte nám své telefonní číslo a my se vám obratem ozveme a můžeme probrat vaše požadavky

Rychlý dotaz
Zavřít